Veel gestelde vragen (FAQ)

Waarom een AED?

Een Automatische Externe Defibrillator probeert een verstoord hartritme te stoppen, zodat het lichaam zelf een nieuwe prikkel genereert, dat mogelijk leidt tot een effectief (normaal) hartritme. Een verstoord hartritme kan diverse oorzaken hebben, waaronder een infarct, elektrocutie, verstikking. Meestal resulteerd dit in een niet effectief hartritme. Het hart beweegt wel, maar heel snel en kan daarbij niet effectief bloed rondpompen, waardoor de betreffende organen onvoldoende zuurstof krijgen. Let wel dat defibrillatie alleen probeert een verstoord hartritme te herstellen en het dus noodzakelijk is om daarnaast ook te reanimeren.

Waarop moet ik een AED selecteren?

Het is per gebruiker verschillend welke eisen er worden gesteld en de specificaties die daarbij horen. AEDsales.nl heeft een zo volledig mogelijk AED Vergelijk gemaakt, zodat er gemakkelijk een keuze kan worden gemaakt op basis van de eigenschappen.

Wat is het verschil tussen reanimatie- en defibrillatieondersteuning?

Sommige AED's ondersteunen alleen de defibrillatie. Er worden korte instructies gegeven over hoe de elektroden moeten worden aangesloten en informatie gedeeld over de status van de AED (analyseren/ opladen). Andere AED's hebben ook reanimatieondersteuning, waarbij commando's worden gegeven over het aantal beademingen en het ritme. Daarnaast zijn sommige AED's in staat vast te stellen of het ritme en compressiediepte correct zijn. Zo niet, dan wordt de hulpverlener hierover geïnformeerd.

Wat is een dieptemeting?

De Zoll AED meet daadwerkelijk de indrukdiepte van de borstkas bij compressies. Bij een reanimatie is het voor veel hulpverleners moelijk om te bepalen hoe diep ze de borstkas indrukken. De resultaten worden auditief en visueel aan de gebruiker medegedeeld.

Wat is de schok-tot-schok tijd?

Na het aansluiten van de AED zal deze proberen via de elektroden een hartritme vast te stellen, dit is de zogenaamde analyse-tijd. Als een schok wordt geadviseerd zal de AED zich opladen, de zogenaamde oplaad-tijd. Daarna zal er opnieuw een analyse plaatsvinden. De tijd van schok-tot-schok (analyse + oplaadtijd) verschilt per AED en is te vinden in het AED Vergelijk.

Waarom wordt bij sommige AED's de condensator getest?

De condensator is een component dat voor een bepaalde tijd energie kan opslaan, voordat het wordt doorgegeven. De schok (energie) die aan het slachtoffer wordt toegdiend, wordt kort daarvoor opgeslagen in de condensator. Het is dus een belangrijk component van de defibrillator. Sommige fabrikanten hebben ervoor gekozen om dit component op te nemen in de zelftest.

Waarom hanteren de fabrikanten verschillende schokniveaus?

Veel fabrikanten hebben een eigen theorie/ benadering over de behandeling van een verstoord hartritme. Enkelen zijn ervan overtuigd dat het schokniveau oplopend en hoog moet zijn, waarbij anderen het schokniveau juist gelijk of laag houden. Indien u op basis van deze specificatie een AED wilt kopen is het verstandig professioneel advies in te winnen bij een arts. Indien gewenst kunnen wij u in contact brengen met een arts of de fabrikant, zodat zij u hierover in detail kunnen informeren.

Wat is de asystolie ondergrens en waarom is dat belangrijk?

Dit is de ondergrens van een AED waar nog een ritme kan worden gedetecteerd. Veel fabrikanten hebben een eigen theorie/ benadering over de behandeling van een verstoord hartritme. Enkelen zijn ervan overtuigd dat de ondergrens laag moet zijn, om zo de overlevingskans te vergroten. Indien u op basis van deze specificatie een AED wilt kopen is het verstandig professioneel advies in te winnen bij een arts. Indien gewenst kunnen wij u in contact brengen met een arts of de fabrikant, zodat zij u hierover in detail kunnen informeren.

Wat betekent de IP-waarde betreffende de stof- en waterbestendigheid?

Bij b.v. IP56, zegt het eerste cijfer (de 5) iets over de stofdichtheid en het tweede cijfer iets over de waterbestendigheid. In dit geval is het apparaat niet geheel stofdicht, maar voldoende beschermd, zodat de werking niet zal worden gehinderd. Met betrekking tot de waterdichtheid wordt gesteld dat krachtige waterstralen (gedurende 3 min) de werking van het apparaat niet mogen beïnvloeden.

Wat is een FDA-klaring?

FDA staat voor Food & Drug Authority, de Amerikaanse inspectie voor gezondheidszorg. De AED's die worden geproduceerd in Amerika moeten worden gekeurd door de FDA. De in Europa geproduceerde AED's hoeven niet aan deze regelgeving te voldoen, maar wel aan de Europese norm voor Medische Hulpmiddelen. Je zou de FDA als een extra controle kunnen zien.

Wat is een 6-min zone?

Een 6-min zone is een gebied waar bij een hartstilstand binnen 6 minuten hulp geboden wordt. Er zijn binnen zo'n gebied leken-hulpverleners, AED's en AED buitenkasten aanwezig. De hulpverleners worden middels een SMS door de meldkamer opgeroepen om hulp te verlenen. Voor meer informatie zie www.hartslagnu.nl

Kan ik zelf een 6-min zone inrichten?

GT Medicare is producent van de SixCase buitenkast, speciaal ontwikkelt voor het buitenplaatsen van AED’s. Al vanaf 2008 is SixCase bezig met het promoten en inrichten van 6-minuten zones. In een 6-min zone wordt bij een hartstilstand binnen 6 minuten hulp geboden. Indien u zich wilt oriënteren of zelfs uw gemeente wil inrichten als 6-min zone kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers. In een aantal stappen kunnen wij u helpen bij het inrichten, waarbij we u aanraden een samenwerking aan te gaan met bijvoorbeeld lokale EHBO-verenigingen of gemeente, zodat de verantwoordelijkheden worden verdeeld en continuïteit kan worden gegarandeerd.

Kan ik een AED buitenplaatsen?

Ja, vooral in woonwijken waar de meeste reanimaties voorkomen is het heel belangrijk om AED's buiten te plaatsen. De locatie van de AED moet goed bereikbaar zijn voor hulpverleners. AEDsales.nl verkoopt verschillende soorten kasten voor buitengebruik. Alle kasten zijn voorzien van ventilatie en verwarming. Uiteraard is het altijd belangrijk om de AED te blijven controleren, daar deze 24/7 hangt.

Welke kast moet ik kiezen?

Er zijn diverse AED Buitenkasten leverbaar, gemaakt van diverse materialen. De SixCase SC1400 serie is de enige buitenkast van RVS (roestvast-staal), die de AED in hoge mate beschermd tegen invloeden van buitenaf. De meeste gemeenten maken dan ook gebruik van de SC1435 pincode kast, daar de touchpad module achter de slagvaste ruit is geplaatst en deze kast een goede bescherming biedt tegen kou en vocht.

Wat is de levensduur van een AED?

Als een AED goed wordt opgeslagen is de verwachting dat de levensduur minimaal 10 jaar betreft.

Wat is de levensduur van een buitenkast?

De eerste buitenkasten uit de SC1400 serie zijn ruim 5 jaar geleden geplaatst en verkeren nog steeds in een zeer goede staat. We verwachten daarom dat de levensduur minimaal 10 jaar betreft.winkelwagen

winkelwagen is leeg

bekijk winkelwagen!

 Wij verzenden via:

 ''

 GT Medicare B.V.
 Industrieweg 36A
 2382 NW Zoeterwoude
 T +31 (0)71 2100 220
 E admin@gtmedicare.com

 BTW nr: NL8522.72.996.B01
 KvK nr: 56702027
 Bank: ING Leiden
 Rekening nr: 7567312
 BIC: INGBNL2A
 IBAN: NL36INGB0007567312